Nhằm nâng cao năng lực của cán bộ vườn quốc gia Tràm Chim, Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển(CBD) kết hợp với VQG Tràm Chim tổ chức: "KHÓA TẬP HUẤN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VQG TRÀM CHIM" với nội dung như sau:

Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển (CBD), Viện sinh học nhiệt đới phối hợp với Vườn Quốc Gia Tràm Chim  đã tổ chức chương trình tập huấn cán bộ nguồn vào ngày 27/8/2009 đến 29/8/2009. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường năng lực truyền thông và phương pháp làm việc với cộng đồng với nội dung và lịch tập huấn như sau

Nội dung của buồi tập huấn

 

Số thứ tự

Nội dung

Thời gian

Giáo viên phụ trách

1

Khai mạc

(Sáng )27/8/2009

Phó giám đốc VQG Tràm Chim-Nguyễn Văn Hùng

2

Giới thiệu vai trò của cộng đồng

(sáng)27/8/2009

TS.Vũ Ngọc Long

3

Phương pháp PRA và các công cụ làm việc với cộng đồng

Kế hoạch đi thực địa

(Chiều)27/8/2009

GV. Nguyễn Hoàng Minh Hải

TS. Vũ Ngọc Long

4

Thực tập với cộng đồng ở VQG Tràm Chim.

Lớp tập huấn có 4 nhóm với các chủ đề

Nhóm 1: Sử dụng lâm sản ngoài gỗ một cách bền vững

Nhóm 2:đánh giá khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Nhóm 3: Chương trình xoá đói giảm nghèo – phương thức giảm áp lực vào việc sử dụng tài nguyên rừng

Nhóm 4: chương trình giáo dục truyền thông môi trường

(Sáng,chiều)28/08/2009

TS. Vũ Ngọc Long

5

Viết báo cáo và thống kê kết quả

(Tối)28/8/2009

TS. Vũ Ngọc Long

6

Báo cáo kết quả và đánh giá nhận xét của ban tổ chức

(sáng)29/8/2009

TS. Vũ Ngọc Long

7

Bế mạc

(Chiều)29/8/2009

Phó giám đốc VQG Tràm Chim-Nguyễn Văn Hùng

 

Thành phần học viên

Số thứ tự

Họ và tên

Cơ quan

1

Trần Nhật Tân

VQG Tràm Chim

2

Lê Thanh Sơn

VQG Tràm Chim

3

Lê Ngọc Thanh

VQG Tràm Chim

4

Trịnh Công Nguyên

VQG Tràm Chim

5

Nguyễn Hoàng Giang

VQG Tràm Chim

6

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

VQG Tràm Chim

7

Nguyễn Thanh Hằng

VQG Tràm Chim

8

Nguyễn Văn Năm

VQG Tràm Chim

9

Võ Thành Trung

VQG Tràm Chim

10

Lê Thành Được

VQG Tràm Chim

11

Phạm Văn Trãi

VQG Tràm Chim

12

Quỳnh Văn Lực

VQG Tràm Chim

13

Nguyễn Thị Ngọc Nữ

VQG Tràm Chim

14

Nguyễn Văn Tháo

VQG Tràm Chim

15

Nguyễn Trọng Hiếu

VQG Tràm Chim

16

Võ Hữu Tài

VQG Tràm Chim

17

Phan Văn Hải

VQG Tràm Chim

18

Nguyễn Thị Được Em

VQG Tràm Chim

19

Trần Đại

VQG Tràm Chim

20

Đỗ Minh Chánh

VQG Tràm Chim

21

Trịnh Thị Mỹ Dung

Nhân viên CBD

22

Lý Quốc Đẳng

Nhân viên CBD

23

Nguyễn Khắc Thành

Nhân viên CBD

 

Kết quả của buổi tập huấn:

- Các cán bộ nguồn của VQG Tràm Chim được phân công với 4 nhóm với 4 chủ đề khác nhau để tiếp xúc với cộng đồng. Mỗi nhóm đã tiếp cận và lấy thông tin từ 10 hộ bằng những kỹ năng và phương pháp đã được tập huấn. Nhận xét của cán bộ giảng dạy là các học viên đã nắm được phương pháp và áp dụng công cụ vào tuyên truyền và làm viêc với cộng đồng. Những phương pháp và kỹ năng truyền thông sẽ được cán cán bộ của VQG Tràm Chim phát triển nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ tài nguyên của VQG Tràm Chim.

Hình ảnh tập huấn

Tập huấn ở trong phòng

Tập huấn ngoài thực địa

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường