Ngày 05/6/2008 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đa dạng sinh học núi đá vôi tỉnh Kiên Giang”.

Đá vôi, nguồn tài nguyên thiên nhiên có trữ lượng khá lớn tại huyện Kiên Lương, song song với tiềm năng về kinh tế còn có ý nghĩa về văn hóa, quốc phòng, lịch sử của người dân Kiên Giang và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những kết quả nghiên cứu, khảo sát trước đây cho thấy có sự nổi bật, đặc sắc về tính đa dạng sinh học của hệ động- thực vật tại đây. Tổ chức Hội thảo lần này để công bố, bổ sung cơ sở dữ liệu, nhằm phục vụ cho việc đánh giá đầy đủ các giá trị của hệ sinh thái núi đá vôi huyện Kiên Lương, giúp cho các nhà quản lý đưa ra những giải pháp hiệu quả trong việc bảo tồn, sử dụng một cách hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo cũng đã được nghe những báo cáo của hơn 30 nhà khoa học đến từ 6 quốc gia, trình bày các kết quả ban đầu về đa dạng sinh học núi đá vôi tại Kiên Giang với hàng chục loài động thực vật mới cho khoa học, điều đó đã khẳng định núi đá vôi Kiên Lương có khu hệ động vật trong đất đa dạng và đặc hữu vào bậc nhất trên thế giới,cao hơn cả khu hệ động thực vật tại vịnh hạ Long.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã