• Thứ sáu, Tháng bảy 31, 2009

Được sự hỗ trợ của tổ chức Primate Conservation, Inc. Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển đã triển khai thực hiện nghiên cứu vùng sống của loài chà vá chân xám tại Hòn Mỏ, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam.

Đợt khảo sát đầu tiên được thực hiện từ ngày 13 đến 20 tháng 7 đã ghi nhận được 5 bầy chà vá chân xám với số cá thể thay đổi từ 3 đến 10 cá thể. Một bầy chà vá với 3 cá thể có chân màu nâu đỏ giống chà vá chân nâu cũng được phát hiện trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhằm xác định cụ thể có hay không hai loài chà vá cùng sinh sống tại khu vực này. Ngoài ra, một bầy khỉ mặt đỏ với ít nhất 4 cá thể cũng được phát hiện gần đỉnh Hòn Mỏ.

Thông tin chi tiết về kết quả nghiên cứu sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới.

Chà vá chân xám trưởng thành tại Hòn Mỏ.    Photo: Nguyễn Thị Tiên

Một cá thể chà vá chân xám bán trưởng thành.      Photo: Nguyễn Thị Tiên

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã