Trong nỗ lực liên kết các khu Bảo tồn và các Vườn Quốc Gia, Viện Sinh học nhiệt đới, Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển mong đợi tạo ra một kênh truyền thông Đa Dạng Sinh Học thông qua hội thảo và diễn đàn này.

Truyền thông là một công cụ rất cần thiết cho các những người làm công tác bảo tồn Đa dạng Sinh học và Phát triển Cộng đồng ở các Khu bảo tồn và các Vườn Quốc gia. Trở ngại lớn nhất cho các nỗ lực bảo vệ những giá trị ĐDSH chính là việc thiếu những thông tin và phương thức truyền tải thông tin ĐDSH đến với cộng đồng và ngược lại.

Mục tiêu

1. Nâng cao kỹ năng truyền thông về ĐDSH

2. Tạo cơ hội cho các KBT và VQG gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp trong công tác truyền thông về ĐDSH

3. Giới thiệu những giá trị ĐDSH của các KBT & VQG tiêu biểu, đặc trưng ở phía Nam Việt Nam đến với giới khoa học, các tổ chức bảo tồn, các nhà tài trợ cũng như công chúng.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem các file đính kèm.

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới