Hiệp hội Quốc tế nghiên cứu về cộng đồng chim, thuộc Viện các loài chim nằm trong danh sách đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) sẽ tuyên bố một thông tin mới nhất về các loài chim nằm trong danh sách đỏ IUCN vào ngày 14 tháng 5.
Các kết quả mới nhất cho thấy một số loài đang bị giảm đi, trong đó có loài chim Sidamo. Loài chim này được tìm thấy ở trung tâm phía Nam Ethiopia, phạm vi hoạt động của chúng nằm trong khu vực khoảng 35 km2. Nếu loài chim Sidamo đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng khi mà chúng được xem là loài đầu tiên bị tuyệt chủng trên đại lục Châu Phi. Khu vực sống của loài chim này chủ yếu là ở các vùng rộng lớn ở phía Đông Châu Phi, nhưng nay tự dưng biến mất. Theo Ông Kiragu Mwangi, thành viên của nhóm Kiragu Mwangi cho biết, nếu tình hình không được sớm cải thiện, thì loài này sẽ bị biến mất trong vòng ít nhất trong vòng 4 năm nữa.

Thông tin từ website

http://cms.iucn.org/

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới