16/02/2024 - Tạp chí PhytoKeys số 238 vừa xuất bản bài báo về việc phát hiện một loài thực vật mới cho khoa học tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu tiếp theo của TS. Lưu Hồng Trường và các cộng sự tại Viện Sinh thái học Miền Nam đầu năm 2024.

Loài mới phát hiện được các tác giả xác định thuộc chi Bán hạ (Typhonium), họ Ráy (Araceae). Với danh pháp khoa học được đặt là T. obtusum dựa trên đặc điểm nổi bật ở phần mo có dạng hình muỗng và đỉnh mo tù. Hiện tại điểm độc đáo trên chỉ mới tìm thấy duy nhất ở loài mới này, góp phần tách biệt với các loài còn lại trong chi Bán hạ.

Typhonium obtusum Luu, X.B.Nguyen-Le & H.C.Nguyen, sp. nov.

Thông tin chi tiết về loài mới gồm vị trí phân bố, sinh cảnh, đặc điểm mô tả hình thái, đánh giá tình trạng bảo tồn loài cùng hình ảnh chụp thực tế được các tác giả cung cấp đầy đủ ở bài báo đã công bố. Bài báo hiện được truy cập miễn phí tại https://phytokeys.pensoft.net/article/112973.

SIE/Xuân Bách

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã