Ngày 30/8/2023, Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu biến động của hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua hệ thống ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam”, mã số NĐT.99.US/20, thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Hoa Kỳ tại hội trường SIE. Đây là đề tài đã được SIE triển khai thực hiện từ năm tháng 12/2020 với mục tiêu chính là nghiên cứu biến động của các hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học ở miền Nam, và hòa nhập cộng đồng nghiên cứu sinh thái rừng thế giới thông qua mạng lưới nghiên cứu ô mẫu định vị toàn cầu ForestGEO, thuộc Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian (Hoa Kỳ).

Thành phần Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm các thành viên:

 • PGS.TS. Viên Ngọc Nam – Khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm TP.HCM – Chủ tịch Hội đồng;
 • TS. Nguyễn Văn Thịnh – Giám đốc Chi nhánh Phía Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga – Phản biện 1;
 • TS. Đỗ Văn Thông – Phân viện trưởng Phân viện Điều tra và quy hoạch rừng Nam Bộ - Phản biện 2;
 • TS. Nguyễn Phi Ngà – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM - Ủy viên;
 • TS. Huỳnh Quang Thiện – Viện Sinh thái học Miền Nam - Ủy viên, thư ký.

Đại diện nhóm nghiên cứu, TS. Lê Bửu Thạch – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam – đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của đề tài trước Hội đồng. Tất cả các thành viên hội đồng đều đánh giá rất cao những kết quả mà đề tài đã đạt được, đặc biệt là bộ cơ sở dữ liệu “đồ sộ” về thực vật, động vật và sinh lý - sinh thái thực vật mà nhóm nghiên cứu đã xây dựng từ quá trình triển khai đề tài tại các ô mẫu định vị. Đồng thời, số lượng sản phẩm hoàn thành đều đạt hoặc vượt số lượng đăng kí ban đầu của đề tài như: xuất bản 2 bài báo quốc tế thuộc danh mục Q1 (đăng kí 1 bài), xuất bản 2 bài báo trong nước (đăng kí 1 bài), đào tạo 1 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh (đăng kí đào tạo 1 thạc sĩ). Các thành viên hội đồng cũng đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp đối với các sản phẩm của đề tài để nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện trước khi nghiệm thu cấp Bộ.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lưu Hồng Trường (Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam, chủ nhiệm đề tài) đã cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của hội đồng, đồng thời giải trình, làm rõ một số câu hỏi liên quan đến nội dung của các báo cáo. Các sản phẩm của đề tài sẽ được nhóm nghiên cứu hoàn thiện theo các góp ý của hội đồng để trình hội đồng nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

TS. Lê Bửu Thạch trình bày kết quả đề tài

PGS.TS. Viên Ngọc Nam nêu các góp ý, chỉnh sửa để nhóm nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm của đề tài

SIE / Nguyễn Đình Phúc

Tổ chức cộng tác
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Hành động vì môi trường
 • Bảo vệ động vật hoang dã