Đây là con số thống kê mới nhất của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa công bố trên Danh mục đỏ thế giới (IUCN Checklist) phiên bản 2022-2 với 33 loài đặc hữu Việt Nam đang trong tình trạng bị đe dọa trên tổng số 44 loài đánh giá ở các nhóm Hạt trần – Conifers (3/3), Tuế – Cycads (7/10), Ngọc lan – Magnolias (9/13), Dẻ – Oaks (13/15) và họ Proteaceae (1/1). Ghi chú, đây là số liệu cho các nhóm loài đã được đánh giá toàn diện (nghĩa là trên 80% loài trong nhóm đã được đánh giá).

Cũng ở phiên bản này các con số thống kê cho thấy hiện tại trên toàn cầu có tổng cộng 24.914 loài thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Với 5.336 loài thuộc nhóm rất nguy cấp (CR), 10.202 loài nguy cấp (EN) và 9.376 loài sẽ nguy cấp (VU). Con số này tăng hơn 1.500 loài so với số liệu 2021-3. Trong đó tại Việt Nam hiện có 335 loài thực vật bị đe dọa với 77 loài thuộc cấp CR, 125 loài cấp EN và 133 loài ở cấp VU.

Sự gia tăng về số lượng loài thực vật bị đe dọa trên qui mô toàn cầu qua các mốc thời gian chính

Ngoài ra, ở lần cập nhật mới này 30 loài có sự phân bố ở Việt Nam lần đầu tiên được công bố và/hoặc cập nhật tình trạng đe dọa ở mức độ toàn cầu như loài Bộp trái bầu dục (Actinodaphne ellipticibacca) - CR, Trứng ếch (Callicarpa bracteata) - CR, Quế Bon (Cinnamomum bonii) - EN, Vàng trắng Hồng mộc (Alseodaphne rhododendropsis) - EN.

Thông tin chi tiết và các số liệu thống kê được công bố trên website của IUCN tại đường dẫn https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics

SIE/Xuân Bách

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới