Ngày 22/11/2022 Bộ NN & PTNT ra QĐ số 4519/QĐ-BNN-TCLN về việc chỉ định bổ sung 6 cơ quan khoa học CITES Việt Nam trong đó có VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM ở 3 chuyên ngành Thực vật, Động vật và Thủy sinh vật.

Toàn văn QĐ có thể xem tại đây.

SIE/Thu Hà

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường