Đầu tháng 12/2022, nhóm các nhà khoa học người Nga  KALYUZHNY & nnk. đã công bố về việc phát hiện một loài thực vật mới cho khoa học. Công trình công bố này còn có sự đóng góp của Ts. Lưu Hồng Trường, Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam - đồng tác giả.

Loài mới thuộc chi Aspidistra Ker Gawl. (ASPARAGACEAE) có hình thái gần giống với loài A. hainanensis nhưng có điểm khác biệt ở cấu trúc của nuốm. Dựa trên kết quả nghiên cứu về các đặc điểm phân loại học nhóm tác giả khẳng định đây là một loài thực vật mới cho khoa học, và đặt tên là Aspidistra nikitensis Kalyuzhny & Vislobokov 2022, sp. nov.

Loài được phát hiện vào tháng 3/2021 tại Khu BTTN Kon Chư Răng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, ở độ cao khoảng 1040m tại sinh cảnh rừng thường xanh lá rộng. Với việc chỉ mới ghi nhận được sự phân bố loài tại vị trí này, đây hiện được xem là loài thực vật đặc hữu của Việt Nam.

Tên loài được đặt theo tên của Vườn thực vật Nikitsky – Trung tâm Khoa học Quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Đây là một trong những vườn thực vật lâu đời nhất ở Nga, nơi nhiều loài thực vật mới cho khoa học được trồng tại nơi đây.

Thông tin mô tả chi tiết về đặc điểm hình thái cũng như các thông tin liên quan được nhóm tác giả công bố tại bài báo: Kalyuzhny, Sergey S., Vislobokov, Nikolay A., Luu, Hong Truong, Plugatar, Yury V., Kuznetsov, Andrey N., Kuznetsova, Svetlana P., Korzhenevsky, Vladislav V., Vin'Kovskaya, Oksana P. (2022): Aspidistra nikitensis (Asparagaceae, Nolinoideae), a new species from Vietnam. Phytotaxa 574 (4): 289-294, DOI: 10.11646/phytotaxa.574.4.4, URL: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.574.4.4

 

Xuân Bách/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã