ĐTH – Ngày 23.11.2022, Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tham gia hội thảo mang tên: “Tăng cường vai trò của các bên trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”, được phối hợp tổ chức tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bởi Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội thảo, các đại biểu từ các khu đất ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đã nêu lên hiện trạng, cũng như có những kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục tiêu bảo tồn và sử dụng khôn khéo nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.

Đại biểu từ SIE đã phát biểu dưới góc độ của người làm công tác nghiên cứu, cũng như thông tin sơ lược về dự án mà SIE đã và đang triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là hợp phần: “Tiến hành kiểm kê đa dạng sinh học trong tất cả các hệ sinh thái đất ngập nước để quản lý và bảo tồn tốt hơn”.

Thông qua hợp phần này, SIE sẽ xây dựng một nền tảng số cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của ba khu Ramsar tại Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Thượng và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Dự án này là một hợp phần của dự án: “Cải thiện cuộc sống của cộng đồng người nghèo thông qua các sinh kế thay thế thân thiện với bảo tồn tại các khu đất ngập nước Ramsar ở Đồng bằng sông Cửu Long”.


Quang cảnh hội thảo


TS. Dương Văn Ni trình bày tổng quan về các vùng đất ngập nước

 

SIE/Huỳnh Quang Thiện

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã