Một số loài cá bằng cách nào đó đã xuất hiện và chiếm cứ các vùng nước bị cô lập trên thế giới mà không có sự tác động của con người. Giả thuyết từ lâu đã được đặt ra là các sự kiện này được trợ giúp bởi các loài chim nước, vận chuyển trứng cá ở chân và lông vũ, nhưng vẫn thiếu những chứng cứ thuyết phục.

Gần đây, một giả thuyết mới được nêu là vận chuyển bên trong động vật (thông qua đường tiêu hóa) có thể giải thích được các hiện tượng trên, nhưng chỉ được chứng minh ở trứng của các loài cá killifish do có độ cứng nhất định và có thể tồn tại sau khi ra khỏi đường tiêu hóa của các loài chim nước.

Do đó, các nhà nghiên cứu ở Hungary đã thực hiện một thí nghiệm có đối chứng, sử dụng trứng của 2 loài tương cận, xâm hại bao gồm Cá chép thường (common carp) và Cá diếc (Prussian carp) để làm thực phẩm cho loài Vịt trời (mallard) nuôi nhốt.

Các phôi thai sống của cả 2 loài cá được thu nhận từ phân tươi và tồn tài sau khi nở ra. Nghiên cứu này đã chỉ ra một cơ chế phát tán bị xem nhẹ ở cá, cung cấp chứng cứ cho khả năng phát tán thông qua các loài chim của các dạng trứng có màng mềm ở giai đoạn đang phát triển.

Dù chỉ 0.2 % trứng tồn tại được sau khi qua đường tiêu hóa, cũng đã cung cấp độ phong phú, khẩu phần, và đường di chuyển của vịt trời trong tự nhiên, kết quả này có ứng dụng quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và động học xâm hại ở các hệ sinh thái nước ngọt.


Nguồn ảnh: Lovas-Kiss et al. 2022, 
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2004805117

SIE/Huỳnh Quang Thiện lược dịch

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã