Đa dạng sinh học trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang ngày càng được quan tâm quản lý nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển hiệu quả nguồn tài nguyên này. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu về đa dạng sinh học được thực hiện trong tỉnh và ngày càng nhiều nhận thức về bảo tồn được quan tâm.

Bộ sách Đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa được biên soạn như là một phần kết quả của những nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học cho tỉnh, cụ thể là “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa” do Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và được Viện Sinh thái học Miền Nam thực hiện từ năm 2012. Bộ sách được thiết kế và thực hiện với hai phần, Phần 1: Thực vật rừng và Phần 2: Động vật rừng.

Cuốn sách này là Phần 2 trong Bộ sách nói trên và được thiết kế hướng đến việc giới thiệu đến quý đọc giả thông tin cơ bản về sự đa dạng loài động vật rừng của tỉnh Khánh Hòa cũng như những lịch sử nghiên cứu từ xưa đến nay. Theo đó, Phần I của cuốn sách là phần Tổng quát về khu hệ động vật rừng của tỉnh Khánh Hòa và Phần II là phần giới thiệu chi tiết hơn cho từng khu hệ động vật với hình ảnh của 178 loài động vật rừng bao gồm 46 loài côn trùng, 21 loài lưỡng cư, 28 loài bò sát, 62 loài chim và 21 loài thú. Trong đó có nhiều loài là đặc hữu cho Việt Nam và có ý nghĩa bảo tồn cao. Mỗi một loài được giới thiệu bao gồm thông tin cơ bản về phân loại học, đặc trưng sinh thái, phân bố và một vài thông tin lí thú kèm theo. Bên cạnh đó, tình trạng bảo tồn của mỗi loài đều được đề cập theo Sách đỏ Việt Nam (SĐVN), Danh lục đỏ IUCN (IUCN) và các Nghị định về bảo vệ động thực vật hoang dã của Chính phủ Việt Nam.

Tiếp nối Phần 1 về Thực vật rừng, chúng tôi hy vọng Phần 2 về Động vật rừng này sẽ hoàn chỉnh bức tranh tổng thể tài nguyên đa dạng sinh học rừng của tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi mong mỏi được đón nhận góp ý của bạn đọc về cuốn sách này để những lần tái bản sau ngày một hoàn thiện hơn.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã