Nhật Bản – Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm nghiên cứu Okinawa Churashima và Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Chiba đã công bố một phương pháp mới để thu thập mẫu DNA môi trường (environmental DNA) ở ngoài thực địa với các đặc điểm vượt trội so với các phương pháp trước đây.

Lọc nước là một bước bắt buộc để thu nhận một lượng DNA có nồng độ thích hợp cho các phân tích phân tử ở phòng thí nghiệm. Từ trước tới nay, mẫu nước được lọc bởi các nhà nghiên cứu hoặc các thiết bị sử dụng điện năng. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã phát triển một hệ thống lọc chỉ dựa vào trọng lực mà không cần bất cứ ngoại lực nào khác.

Hệ thống này bao gồm:

  • Một túi nilon đựng mẫu nước (dung tích 1 lít)
  • Một đầu lọc
  • Một ống nilon dài (khoảng 2 mét).

Khi được treo lên ở độ cao tương ứng với chiều dài của ống nilon (khoảng 2 mét), thì nước sẽ được lọc tự nhiên theo trọng lực, ở bất kì nơi nào, trong khoảng thời gian từ 10-60 phút.


Minh họa hệ thống lọc DNA môi trường dựa vào trọng lực. (Shin-ichiro Oka et al. 2022). 

Thông tin bài báo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016122002187

SIE/Huỳnh Quang Thiện lược dịch

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường