• Thứ sáu, Tháng chín 9, 2022
  • #Sách

Với diện tích rừng tương đối lớn và tiềm năng về tài nguyên cây thuốc phong phú, tỉnh Đắk Nông được quy hoạch là một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm của Việt Nam.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2021, Viện Sinh thái học Miền Nam chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tài nguyên cây thuốc ở một số địa phương tỉnh Đắk Nông” trong thời gian 2017-2019. Đề tài đã trực tiếp góp phần thực hiện các mục tiêu quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế của địa phương.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách “Giới thiệu cây thuốc tỉnh Đắk Nông” đến các bạn đọc. Đây là một sản phẩm chính của đề tài được các chuyên gia của Viện Sinh thái học Miền Nam dày công nghiên cứu trên thực tế trong các năm qua.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một tài liệu khoa học có giá trị và một công cụ giáo dục truyền thông cần thiết hướng đến việc bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý trong tự nhiên của tỉnh Đắk Nông, đặc biệt những loài cây bản địa có tiềm năng, đồng thời cũng góp phần tích cực vào việc giữ gìn, phát huy và bảo hộ vốn tri thức truyền thống về sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường