Khánh Hòa là một tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, có 5.197 km2 đất liền và bờ biển dài 385 km. Phần lớn diện tích đất liền và thảm thực vật tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa nằm trong hai tiểu vùng sinh thái quan trọng: Tiểu vùng sinh thái Nam Trường Sơn 3 (SA3), giáp với cao nguyên Langbiang và tiểu vùng sinh thái Nam Trường Sơn 4 (SA4), bao gồm các khu vực giáp ranh bờ biển.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy Khánh Hòa chứa đựng sự đa dạng sinh học cao ở cả mức độ hệ sinh thái lẫn mức độ loài. Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững cho tỉnh về lâu dài – vốn đòi hỏi sự hài hòa về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước, bên cạnh sự phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ trong thời gian gần đây là các nguy cơ đe dọa làm suy giảm rừng và đa dạng sinh học. Do đó, trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa ngày càng quan tâm đến việc quản lý đa dạng sinh học, và trên thực tế đã triển khai các dự án, nhiệm vụ nhằm bảo tồn và phát triển hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa đặc biệt này.

Quyển sách này được biên soạn như là một phần kết quả của hai nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa” và “Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững” do Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì và được Viện Sinh thái học Miền Nam thực hiện kể từ năm 2012 đến nay. Mục tiêu tổng thể của hai nhiệm vụ là “Phục vụ công tác bảo tồn, phát triển và khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng tỉnh Khánh Hòa”.

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường