BDI – Ngày 30.08.2022, Viện Sinh thái học Miền Nam đã phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo tham vấn đối với nhiệm vụ: Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật đặc hữu, có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn”.

Tại hội thảo, ThS. Trần Văn Bằng (Phó viện trưởng) đã trình bày kết quả khảo sát thực địa từ tháng 11.2021 tới tháng 03.2022 cũng như kết quả phỏng vấn cư dân bản địa để tìm ra các nguyên nhân đe dọa tới nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. Cụ thể là số lượng loài đã ghi nhận được, số loài ghi nhận mới cho Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tổng số loài hiện có, bao gồm kế thừa từ các tài liệu trước đây.


Đại biểu từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn đóng góp ý kiến cho báo cáo.

Đây là dịp để Viện lắng nghe sự đóng góp của các đơn vị quản lý nhà nước và chuyên môn trên địa bàn tỉnh. Dựa trên những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Viện sẽ điều chỉnh báo cáo tổng hợp, cũng như hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ trước khi thực hiện hội thảo nghiệm thu nhiệm vụ vào cuối năm 2022.

SIE/Trần Văn Bằng

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường