Một bài báo khoa học mới của một trong những nghiên cứu viên trẻ nhất của chúng tôi, Lê Tấn Quy từ Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hợp tác với các nhà khoa học của Trường Đại học Rhode Island, Hoa Kỳ. Trong nghiên cứu chuyên sâu về phân bố của khu hệ thú kiếm ăn trên mặt đất ở Nam Cát Tiên, Vườn quốc gia Cát Tiên, Việt Nam (từ 06/2019 đến 01/2020), nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Juliana Masseloux, đã lắp đặt 75 thiết bị bẫy ảnh trên khắp lâm phần vườn và ghi nhận được ít nhất 18 loài thú sống toàn thời gian và bán thời gian trên mặt đất, bao gồm cả loài có nguy cơ tuyệt chủng cao như Tê tê Java Manis javanica, Bò tót Bos gaurus và Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus.

Cấu trúc rừng và khoảng cách đến các trảng cỏ ngập nước theo mùa quyết định phân bố của quần xã thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Nguồn: Ecosphere, Volume: 13, Issue: 3, First published: 21 March 2022, DOI: (10.1002/ecs2.3999

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân bố của quần xã thú ở vườn quốc gia phần lớn bị ảnh hưởng bởi cấu trúc rừng và khoảng cách đến trảng cỏ ngập nước theo mùa. Chưa phát hiện thấy ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt động của con người lên sự xuất hiện của các loài thú ở vườn. Tuy nhiên, bốn loài thú thích nghi kém với các tác động của con người được ghi nhận ở vườn vào những năm 1990 không còn được ghi nhận trong nghiên cứu này, phản ánh xu hướng suy giảm chung của các loài thú kiếm ăn trên mặt đất ở khắp Việt Nam, là hậu quả của nạn săn bắn trái phép và đặt bẫy dây phanh tràn lan. Thông tin chi tiết về kết quả nghiên cứu có thể được truy cập tại https://doi.org/10.1002/ecs2.3999

Tấn Quy / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường