Đây là tựa sách mới xuất bản trong năm 2022 của tác giả Hyunjung Kim tại NXB CRC Press. GS. Kim hiện là Giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trái đất, Đại học Hanyang, Hàn Quốc.

Trong sách giới thiệu về vấn đề hiện nay đang được quan tâm đó là sự ngày càng gia tăng của ô nhiễm vi nhựa trong môi trường đất, nước và sự tương tác của nó với các chất ô nhiễm hóa học khác. Hơn nữa, tác giả còn cung cấp một đánh giá chi tiết về các kỹ thuật phân tích hiện có để có thể mô tả đặc tính, phân tách và định lượng vi nhựa bao gồm cả điểm đáng giá và điểm yếu của chúng và các đề xuất có khả thi cao. Ngoài ra, tài liệu này còn trình bày một các toàn diện các nội dung về nhu cầu pháp lý và các hành động để cải thiện kinh tế và chất lượng của việc tái chế nhựa, hạn chế xả rác vi nhựa cũng như các thách thức của các bên liên quan, các nhà nghiên cứu và nhà tái chế nhựa. Bên cạnh đó, tác giả còn đề xuất các giải pháp ưu tiên để nhằm thu hẹp khoảng cách về kiến ​​thức để có thể quản lý phù hợp các thách thức hiện có trong vấn đề ôi nhiễm vi nhựa.

Một số nội dung chính của sách:

 • Cung cấp thông tin chi tiết, toàn diện về tác động của vi nhựa đến môi trường, cùng với các phương pháp mô tả đặc tính khác nhau;
 • Tổng quan về sự tương tác của vi nhựa với các hóa chất độc hại khác và quá trình vận chuyển của chúng trong môi trường;
 • Giải thích cách vi nhựa xâm nhập vào môi trường và ảnh hưởng của nó đối với hệ sinh vật và sức khỏe con người;
 • Phân tích các kỹ thuật phân tích hiện có để xác định đặc tính của vi nhựa;
 • Mô tả nhận thức của xã hội liên quan đến việc sử dụng nhựa và chất thải;
 • Cuốn sách này tập trung vào các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu về kỹ thuật môi trường, kỹ thuật sinh thái, kỹ thuật hóa học và sinh học, chất dẻo và khoa học vật liệu / kỹ thuật, quản lý chất thải.

Thông tin trích dẫn về sách: Kim, H. (Ed.). (2022). Microplastics: Analytical Challenges and Environmental Impacts (1st ed.). CRC Press. 216 pages. https://doi.org/10.1201/9781003200628

Bạn đọc nào quan tâm có thể mua tài liệu này tại trang web của NXB ở địa chỉ: https://www.routledge.com/Microplastics-Analytical-Challenges-and-Environmental-Impacts/Kim/p/book/9781032060774

hoặc có thể liên hệ để đọc sách tại thư viện của Viện Sinh thái học Miền Nam.

Xuân Bách / SIE

 

Tổ chức cộng tác
 • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Hành động vì môi trường
 • Bảo vệ động vật hoang dã