Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, lưu vực sông Mê Công là một trong 10 lưu vực sông có tổng lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới. Rác thải nhựa có đặc tính khó phân hủy đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái tại lưu vực sông Mê Công, trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Nhận thức được vấn đề này, Ủy hội sông Mê Công Quốc tế đã triển khai xây dựng một phương pháp giám sát rác thải nhựa nhằm giúp các quốc gia thành viên đánh giá mức độ ô nhiễm và xác định các giải pháp phù hợp trong quản lý rác thải nhựa trên sông.

Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức một Khóa tập huấn về phương pháp giám sát rác thải nhựa và thực hành lấy mẫu trên sông cho các chuyên gia Việt Nam. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022, với sự tham gia của 25 đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu và quản lý về môi trường.

Nội dung tập huấn bao gồm: giám sát rác thải vi nhựa và nhựa lớn bằng phương pháp lưới kéo; giám sát rác thải vi nhựa trong cá và nhựa lớn mắc với phương pháp thu mẫu bằng các loại ngư cụ; và giám sát rác thải nhựa lớn tích tụ tại các công trình nhân tạo trên sông.

Chương trình tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực tập thực tế trên thực địa. Trước và sau mỗi buổi thực địa, các chuyên gia của Ủy hội sông Mê Công quốc tế thuyết trình về phương pháp thu thập, phân loại và đánh giá mức độ ô nhiễm nhựa trên sông. Đồng thời các thành viên trình bày các phát hiện, cũng như khó khăn và thuận lợi của các phương pháp trong một ngày làm việc.

Đợt tập huấn này giúp cho các thành viên tham dự nắm bắt được các phương pháp thu thập mẫu nhựa trên thực địa cũng như phân tích trong phòng thí nghiệm. Đây cũng là cơ hội tạo kết nối giữa các thành viên, giúp cho việc liên kết hỗ trợ trong các nghiên cứu liên quan sau này.

Một số hình ảnh trong đợt tập huấn

Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Khoa

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới