Ngày 01/07/2022, tạp chí Phytotaxa số 552 đã đăng bài công bố về việc phát hiện một loài Tỏi đá mới từ Việt Nam. Loài mới này mô tả dựa trên các mẫu vật được thu thập tại khu vực Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, ở sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh nguyên sinh đến thứ sinh rất ẩm và xen với tre nứa, với cao độ vào khoảng 800-900m so với mực nước biển. Loài hiện được xem là loài đặc hữu cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam do mới chỉ ghi nhận được sự phân bố tại nơi phát hiện loài.

Phương pháp nghiên cứu so sánh hình thái cho thấy loài Tỏi đá này có đặc điểm tương đối gần giống với loài T. clarkei được mô tả vào 1892, phân bố tự nhiên ở phía Đông dãy Himalaya, Nepal. Tuy nhiên nó có thể phân biệt được với T. clarkei ở một số đặc điểm như: phiến lá rộng hơn, lá mọc thẳng đứng hay đối; kích thước của hoa nhỏ hơn, bao hoa có màu tím sẫm ở cả hai mặt, và các nhị hoa đính ở phía dưới đáy của các thùy. Mẫu vật chuẩn dùng để mô tả loài hiện được lưu trữ tại Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN).

Loài Tỏi đá này đã được các tác giả đặt tên là Tupistra thangii N. Tanaka & D.D.Nguyen nhằm vinh danh ông Hoàng Minh Thắng người đầu tiên phát hiện ra sự phân bố của loài.

Tupistra thangii N. Tanaka & D.D.Nguyen, 2022 (Nguồn: Phytotaxa 552 (4):267-273)

Thông tin phân loại:

Loài: Tupistra thangii N. Tanaka & D.D.Nguyen, 2022
Chi: Tupistra Ker Gawl., 1814
Họ: Asparagaceae
Bộ: Asparagales

Thông tin mô tả chi tiết về đặc điểm hình thái của loài và một số thông tin khác được nhóm tác giả Nguyễn Danh Đức & nnk. công bố trên tạp chí Phytotaxa số 552 với tiêu đề: Tupistra thangii (Asparagaceae), a new species from southern Vietnam. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.552.4.4

Xuân Bách / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường