Ngày 16/06/2022, nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc - Rui Guo & nnk. đã công bố việc phát hiện một loài dương xỉ lạ thuộc chi Pteris, họ Pteridaceae tại Việt Nam và Trung Quốc. Kết quả phân tích, so sánh kết hợp giữa các đặc điểm sinh học phân tử và đặc điểm hình thái ngoài với các loài khác cùng chi đã cho thấy đây là một loài thực vật mới cho khoa học. Nó có đặc điểm gần giống với P. amoenaP. mcclurei nhưng có thể phân biệt với hai loài này bởi hình dạng các bào tử. Loài mới này được các tác giả đặt tên là P. pseudoamoena với ý nghĩa đề cập đến việc loài gần như là một phiên bản giả lập của loài P. amoena.


Pteris pseudoamoena (Nguồn: Guo & nnk., 2022 - Phytotaxa 550 (3): 215-223) 

Các tác giả cho biết đã tìm thấy loài dương xỉ này trong một hang động có cao độ 300–530m, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn, nước ta vào tháng 12/2013.

Thông tin phân loại:

Loài: Pteris pseudoamoena D. M. Yang & R. Guo

Chi: Pteris L.

Họ: Pteridaceae

Bộ: Polypodiales

Thông tin mô tả chi tiết về loài được các tác giả công bố tại bài báo “Pteris pseudoamoena (Pteridaceae), a new species from Guangxi, China and Vietnam” trên tạp chí Phytotaxa số 550. Bài báo hiện được truy cập miễn phí tại https://doi.org/10.11646/phytotaxa.550.3.1.

Xuân Bách / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường