Ngày 7/6/2022, nhà nghiên cứu Bùi Thế Đồi và các cộng sự đã công bố một loài Nở Lưng - Lysionotus  mới cho khoa học trên tạp chí Taiwania số 67. Loài mới này được nhà khoa học L. Averyanov và các cộng sự của ông đã phát hiện trong quá trình công tác tại làng Chỉn Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang nước ta từ năm 2018.

Để kỷ niệm địa điểm đã phát hiện ra loài, các tác giả đã thống nhất lấy tên tỉnh Hà Giang để đặt tên cho loài là Lysionotus hagiangensis. Loài này có các đặc điểm hình thái ngoài gần giống với hai loài L. chatungiiL. petelotii, nhưng khác ở một số đặc điểm về hình thái lá và hoa đủ để tách thành một loài mới. Loài ra hoa từ tháng 6-8 và quả từ tháng 8-9 hàng năm. Cho đến nay, loài này được xem là đặc hữu của Việt Nam với chỉ có một điểm ghi nhận duy nhất và một số cá thể trưởng thành trên tổng diện tích chưa đầy 1 km2.

Lysionotus hagiangensis (Nguồn: Taiwania 67(3): 322-325, 2022)

Lysionotus hagiangensis (Nguồn: Taiwania 67(3): 322-325, 2022)

Tên loài:  Lysionotus hagiangensis C.H. Nguyen & Aver.

Chi: Lysionotus

Họ: Gesneriaceae

Bộ: Lamiales

Mẫu vật chuẩn của loài hiện được lưu trữ tại bảo tàng LE (Herbarium of the Komarov Botanical Institute) ở Nga và một số bảo tàng khác ở Việt Nam ta: CPNP, HN, HNU, VNF, VNMN.

Thông tin mô tả chi tiết về loài Lysionotus hagiangensis được các tác giả công bố chính thức trên bài bài báo vừa ra ngày 7-6-2022: Bui, T. D., Nguyen, H. C., Averyanov, L. V., Maisak, T. V. & Nguyen, S. K. (2022). "A new species of Lysionotus (Gesneriaceae) from northern Vietnam." Taiwania 67(3): 322-325 | DOI: 10.6165/tai.2022.67.322.

Xuân Bách / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường