Sáng ngày 03/06/2022, tại trụ sở VQG Lò Gò – Xa Mát, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam phối hợp với BQL VQG Lò Gò – Xa Mát đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết chương trình đa dạng sinh học tại VQG Lò Gò – Xa Mát (giai đoạn 2018-2021)

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Ông Châu Văn Văn - Giám đốc VQG Lò Gò – Xa Mát, Ông Yasuhiro Kurokawa - Tổng giám đốc công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam và TS. Diệp Đình Phong - Viện Sinh thái học Miền Nam, cùng tập thể cán bộ, nhân viên của VQG Lò Gò – Xa Mát và nhân viên của công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam.

Mở đầu hội nghị, ông Châu Văn Văn giới thiệu sơ lược về những hoạt động bảo tồn đa dạng sinh của VQG; Ông Yasuhiro Kurokawa phát biểu về chương trình bảo tồn đa dạng sinh học của công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam tại VQG Lò Gò – Xa Mát.

Trong phần nội dung chính hội nghị, đại diện cho nhóm nghiên cứu của Viện Sinh thái học Miền Nam, TS. Diệp Đình Phong trình bày kết quả nghiên cứu “Khảo sát đánh giá hiệu quả đa dạng sinh học của hoạt động trồng rừng của công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam tại VQG Lò Gò – Xa Mát”.

Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các loài cây rừng trồng đều là loài bản địa nên thích nghi, tăng trưởng và phát triển tốt trong khu vực rừng trồng. Kết quả này được đánh giá thông qua các chỉ số sinh lý-sinh thái ghi nhận được như đường kính thân, chiều cao vút ngọn, các chỉ số quang hợp như Fv/Fm và PI tăng trưởng và ổn định qua các năm. Từ đó, khu rừng trồng đã tạo sinh cảnh ổn định cho các loài động vật phát triển. Kết quả khảo sát ghi nhận 46 loài Chim, 10 loài Lưỡng cư, 10 loài Bò sát và 70 loài Côn trùng. Số lượng các nhóm động vật được khảo sát có thành phần loài gia tăng theo từng năm. Có thể thấy, thông qua chương trình trồng rừng đã chứng minh hiệu quả bổ sung đa dạng sinh học cho địa phương và kết quả này sẽ là thông điệp để mở rộng mô hình tương tự trong tương lai nhằm kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tiếp đến, ông Phạm Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng trực thuộc VQG, trình bày “Báo cáo Tổng kết thực hiện trồng rừng sưu tập cây bản địa”. Theo đó, tại vườn sưu tập cây bản địa trồng 6 loại cây bản địa (Gõ mật, Dáng hương, Trắc, Sưa, Móng bò và Cẩm lai), với mật độ trồng là 500 cây/ha. Sau 4 năm trồng và chăm sóc tỷ lệ sống của các cây được trồng đạt 93% và rừng trồng đã khép tán.

Thông qua kết quả hoạt động trồng rừng đã đạt được những mục đích: (1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị ĐDSH, tài nguyên thiên nhiên VQG Lò Gò – Xa Mát; (2) Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị ĐDSH trong cán bộ, nhân viên VQG và công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam; (3) Tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng địa phương.

Lễ ký kết chuyển giao kết quả hoạt động trồng rừng giữa công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam và VQG Lò Gò – Xa Mát do ông Yasuhiro Kurokawa và ông Phạm Xuân Thành được diễn ra trong không khí thân mật.

Kết thúc hội nghị, nhằm tri ân những đóng góp vào thành công của “Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát của công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam”, ông Yasuhiro Kurokawa đã trao kỷ niệm chương cho đại diện của VQG Lò Gò – Xa Mát và Viện Sinh thái học Miền Nam.

Thế Văn/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới