Hà Nội – Sáng ngày 18/05/2022, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tham gia hội thảo tham vấn về chỉ số đa dạng sinh học đa chiều MBI (Multidimensional Biodiversity Index) theo thư mời của Tổ chức WWF Việt Nam.

Trong buổi hội thảo này, ban tổ chức đã trình bày khái niệm về MBI, nguồn gốc của dự án cũng như cách tiếp cận tại Việt Nam. Theo đó, MBI là một chỉ số được định lượng dựa trên các giá trị của: (1) đa dạng sinh học đối với tự nhiên (biodiversity for nature) như: độ đa dạng (diversity); độ phong phú (abundance); chức năng (function) và (2) đa dạng sinh học đối với con người (biodiversity for people) như: điều hòa (regulation), vật chất và hỗ trợ (materials and assistance), phi vật chất (non-materials). Sự lựa chọn các yếu tố nào của MBI là tùy thuộc vào ngữ cảnh của từng quốc gia thông qua ý kiến của các bên liên quan như: nhà khoa học, nhà quản lý, khối tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.

Các đại biểu đã đóng góp các nội dung được tham vấn, cũng như các thông tin hữu ích mà đơn vị chủ trì và tư vấn sẽ vận dụng trong quá trình dự án diễn ra, xoay quanh các câu hỏi như: quy mô của nghiên cứu thí điểm, thời gian triển khai, các nguồn dữ liệu...

Thông tin chi tiết về chỉ số MBI có thể được tham khảo tại đây.

SIE/Huỳnh Quang Thiện.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã