• Thứ ba, Tháng bảy 13, 2021

Happy the World Saola Day!

Recognized as “Asian unicorn”, the elusive Saola is one of the rarest mammals on Earth occupying the Annamite Mountains bordering Vietnam and Laos. Discovered only in 1992, this beautiful species is already on the brink of extinction. World Saola Day was celebrated first in 2016 to call for urgent actions to save the saola. Even though the last photographic evidence of saola dated back to 2013, experts believe that the species persists in the deep forests of the Annamites with less than 100 individuals. Time is running out for saola due to unsustainable hunting, notably non-selective snaring, in Viet Nam and Laos. Conservationists around the world are acting fast to detect saola in the wild for a captive breeding program. The Southern Institute of Ecology is proud to be partners among the network of IUCN's Saola Working Group, working toward the aim of bringing back saola from the brink.

This year, to celebrate saola and encourage saola conservation efforts, WWF-Viet Nam partnered up with Google to develop a 3D AR (Augmented Reality) Saola that you can access from your smartphone. Simply type “Saola” on Google Search with your smartphone, tap “View in 3D” and meet this wonderful animal! This is the first activity of the “Preserve the Saola’s footprints – Giữ lại dấu chân Saola” campaign kickstarted by WWF-Vietnam to motivate the general public to take action to save the saola.

Read more about saola at https://www.saolafoundation.org/  and https://www.savethesaola.org/.

Chúc mừng Ngày sao la thế giới!

Mệnh danh là “Kỳ lân châu Á”, Saola là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên Trái đất ở dãy Trường Sơn dọc biên giới Việt Nam và Lào. Mới chỉ được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992, loài thú xinh đẹp này đã bên bờ vực tuyệt chủng. Ngày Sao la Thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 nhằm kêu gọi các hành động khẩn cấp để bảo tồn sao la. Mặc dù từ năm 2013 không có thêm ghi nhận hình ảnh của saola ngoài tự nhiên, các chuyên gia tin rằng saola vẫn còn tồn tại trong các khu rừng sâu của dãy Trường Sơn nhưng chỉ còn ít hơn 100 cá thể. Thời gian của saola trên Trái Đất đang dần cạn kiệt do các hoạt động săn bắt động vật hoang dã không bền vững, đặc biệt nạn bẫy dây phanh ở Việt Nam và Lào. Các nhà bảo tồn trên khắp thế giới đang hành động nhanh chóng để phát hiện saola ngoài tự nhiên cho chương trình nhân nuôi bảo tồn. Viện Sinh thái miền Nam tự hào là đối tác trong mạng lưới của Nhóm công tác về sao la của IUCN, hoạt động nhằm mục đích đưa saola trở lại từ bờ vực tuyệt chủng.

Năm nay, để kỷ niệm saola và khuyến khích các nỗ lực bảo tồn sao la, WWF-Việt Nam đã hợp tác với Google để phát triển Saola 3D AR (Augemented Reality) mà bạn có thể truy cập từ điện thoại thông minh của mình. Chỉ cần gõ “Saola” trên Google bằng điện thoại thông minh của bạn, nhấn vào “Xem ở chế độ 3D” là bạn có thể gặp loài động vật tuyệt vời này! Đây là hoạt động đầu tiên của chiến dịch “Preserve the Saola’s footprints  - Giữ lại dấu chân Saola” do WWF-Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy cộng đồng chung tay hành động để cứu sao la.

Đọc thêm về saola tại https://www.saolafoundation.org/ và https://www.savethesaola.org/.

(Lê Tấn Quy - Viện Sinh thái học miền Nam)

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã