Năm 2021, ngành lâm nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.800 tỉ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, khi có thêm nguồn tiền từ bán tín chỉ cacbon ra thị trường thế giới. Đó là mục tiêu Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đặt ra trong chương trình công tác ngành lâm nghiệp trong năm 2021.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện; Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch; Cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng; Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải chi trả tiền dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy sản và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng là quan hệ cung ứng và chi trả giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trong năm 2020 dù đạt 2.566 tỉ đồng nhưng chỉ đạt 91% so với kế hoạch đề ra. Nguồn thu này đến chủ yếu từ các doanh nghiệp thủy điện, công ty nước sạch.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng cho biết, trong thời gian tới đây ngành lâm nghiệp sẽ mở rộng đối tượng như du lịch sinh thái; cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn; dịch vụ hấp thụ và lưu trữ cacbon trong nước và bán tín chỉ cacbon ra thị trường thế giới… (tín chỉ carbon là giấy phép đại diện cho một tấn carbon dioxide (CO2) hoặc khối lượng của một khí nhà kính khác tương đương với một tấn CO2 (tCO2e). Việc mua bán carbon hay chính xác hơn là mua bán sự phát thải khí CO2, được thực hiện thông qua tín chỉ). Hiện trên thị trường thế giới mỗi tín chỉ giá khoảng 5 USD.

Doanh nghiệp thủy sản chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hộ dân tham gia trồng đước nuôi tôm dưới tán RNM

Theo thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, số tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm đang hỗ trợ cho 226 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; hơn 138.000 chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng có kinh phí quản lý bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, dịch vụ môi trường rừng đang tạo nguồn thu cho 81 công ty lâm nghiệp để duy trì hoạt động khi không còn khai thác gỗ rừng tự nhiên và hỗ trợ sinh kế cho hơn 172.000 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng người dân miền núi tham gia vào công tác bảo vệ rừng, nâng cao đời sống trong bối cảnh ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đang gặp nhiều khó khăn.

(Phan Hậu – Báo Thanh niên)

Link: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kinh-te-xanh/ban-tin-chi-cacbon-tang-thu-moi-truong-rung-len-2800-ti-dong-1342857.html

 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...