Trong thời gian từ ngày 17-20/11/2020, Viện Sinh thái học Miền Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng) tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển trà my (camellia) ở phía Nam tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Tham dự hội thảo còn có các đại diện từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa) và các Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Núi Chúa và Phước Bình (Ninh Thuận) cùng các đơn vị: Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Công ty Becamex IPC.

Tại hội thảo, các Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Bidoup – Núi Bà và Cát Tiên đã chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu nhân giống các loài trà my trong các năm qua. Đặc biệt, TS. Lương Văn Dũng (Trường Đại học Đà Lạt) đã chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trà my, nhất là các biện pháp nhân giống. Dưới sự hướng dẫn của TS. Dũng, gần 20 học viên đã thực hành các biện pháp nhân giống khác nhau.

Chương trình này được hỗ trợ bởi Botanic Gardens Conservation International (Anh Quốc) thông qua dự án Nghiên cứu và bảo tồn trà my ở miền Nam Việt Nam với sự tài trợ của các quỹ Franklinia và Global Trees Campaign cho Viện Sinh thái học Miền Nam. Mục tiêu của dự án là bảo tồn ex situ các loài trà my đặc hữu của miền Nam: Camellia dalatensis, C. bugiamapensisC. capitata. Từ năm 2019, dự án nghiên cứu nhân giống loài C. dalatensis tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Hội thảo kết thúc với nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn nghiên cứu và triển khai, dự kiến sẽ áp dụng trong thời gian sắp tới, cụ thể sẽ tiến hành nghiên cứu phân bố và nhân giống loài C. bugiamapensis trong năm 2020 và loài C. capitata trong năm 2021. Dự kiến sẽ tiến hành các hợp tác trong nghiên cứu và bảo tồn trà my giữa các bên tham gia hội thảo.

Hội thảo tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức ở Vườn Quốc gia Cát Tiên cuối năm 2021.

 

Một số hình ảnh tập huấn:

Chia sẻ kinh nghiệm nhân giống trà my

Thực tập nhân giống trà my tại rừng

Thực tập nhân hom trà my

Chuẩn bị ghép cành trà my

Học viên thực tập ghép cành trà my

 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới