• Thứ sáu, Tháng chín 18, 2020

Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, không quá 40 tuổi.

2. Yêu cầu tuyển dụng:

+ Có trình độ Thạc sĩ trở lên.

+ Chuyên ngành tuyển dụng: sinh thái và đa dạng sinh học (ưu tiên lĩnh vực thực vật và côn trùng).

+ Có thời gian làm nghiên cứu khoa học ít nhất 05 năm với chuyên môn phù hợp về sinh thái và đa dạng sinh học (ưu tiên lĩnh vực thực vật và côn trùng).

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công bố các bài báo khoa học quốc tế trong lĩnh vực sinh thái, đa dạng sinh học, thực vật và côn trùng.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);

- Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính)

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Sinh thái học Miền Nam, 1D đường TL29, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại liên hệ: 028 2250 8464

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

+ Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

+ Nội dung tuyển dụng: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm và phỏng vấn hoặc thực hành kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (Theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

          Trân trọng./.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã