• Thứ hai, Tháng một 21, 2019

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019.

Nội dung chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1VE8VO4NIkJ9R2YsWE2JWijPoA7HIaRax

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới