Ngày 07/8/2018, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quản lý, bảo vệ và phát triển Hệ sinh thái (HST) rừng ngập mặn (RNM) Cần Giờ, Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Hệ sinh thái rừng ngập mặn – giá trị và tiềm năng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Mục tiêu của hội thảo nhằm tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển HST RNM Cần Giờ một cách bền vững. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo các Sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Huyện Cần Giờ và sự tham gia của hơn 60 nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các Khu bảo tồn trên nhiều tỉnh thành.

Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ phát biểu khai mạc Hội thảo.

      Trọng tâm của Hội thảo gồm 4 nội dung chính:

(1) Quản lý và phát triển bền vững HST RNM – Chính sách và thể chế;

(2) Giá trị HST RNM – Tài nguyên và môi trường;

(3) Vai trò RNM – Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

(4) Rừng ngập mặn – Lợi ích của cộng đồng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

      Đại diện Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE), TS. Lê Bửu Thạch đã trình bày bài tham luận “Định hướng xây dựng cơ chế hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ: Phát triển du lịch có trách nhiệm và gắn nhãn hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới”. Nội dung chính của bài trình bày là đề xuất cách tiếp cận và nguyên tắc để xây dựng cơ chế hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững Đa dạng sinh học (ĐDSH) tại Khu DTSQTG RNM Cần Giờ. Trong đó nhấn mạnh, để phát triển bền vững các hoạt động bảo tồn ĐDSH và phát triển du lịch phải gắn liền với việc cải thiện sinh kế của cộng đồng sống xung quanh các khu bảo tồn.

      Đúc kết các bài học kinh nghiệm trên thế giới và Việt Nam, tác giả đề xuất áp dụng Cách tiếp cận tư duy hệ thống - quy hoạch cảnh quan - điều phối liên ngành và kinh tế chất lượng (SLIQ - Systems Thinking, Landscape Planning, Intersectoral Coordination, Quality Economy) để tạo ra sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên tại Khu DTSQTG. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo tồn nên được lồng ghép vào trong chính những hoạt động phát triển du lịch và cải thiện sinh kế của doanh nghiệp và cộng đồng, hướng đến phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Qua đó cho thấy mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững ĐDSH tại Khu DTSQTG Cần Giờ có thể đạt được hiệu quả cao thông qua hình thức phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, các sản phẩm này được gắn nhãn hiệu khu DTSQTG Cần Giờ để được quảng bá, tiếp thị dựa trên giá trị toàn cầu của Khu DTSQTG của UNESCO, đồng thời được quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và trách nhiệm môi trường của chủ sở hữu sản phẩm du lịch được gắn nhãn hiệu.

TS. Lê Bửu Thạch trình bày tham luận tại Hội thảo.

Nguyễn Đình Phúc/SIE.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...