1

Tên nhiệm vụ:

Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ: VT-UD.09/18-20

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ                                     

 Họ và tên: Diệp Đình Phong                          Giới tính: Nam

 Trình độ học vấn: Tiến sĩ                                Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển

 Điện thoại: 02835210255                               Fax: 02838220052

 E-mail: diepdinhphong@gmail.com

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

     1. TS. Diệp Đình Phong

6. ThS. Lê Duy

     2. ThS. Trần Hữu Đăng

7. TS. Lê Khắc Quyết

     3. TS. Hoàng Minh Đức

8. TS. Trần Thái Bình

     4. TS. Lưu Hồng Trường

9. ThS Nguyễn Quốc Đạt

     5. ThS Phạm Bách Việt

10. ThS. Trần Văn Bằng

 

7

Mục tiêu nghiên cứu:

 • Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
 • Cung cấp luận cứ và dữ liệu khoa học cho việc xác lập và quy hoạch bảo tồn các ‘điểm nóng’ ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

     Nội dung 1: Xây dựng bản đồ điều kiện khí hậu và địa hình của khu vực nghiên cứu

     Nội dung 2: Xây dựng bản đồ thảm phủ khu vực nghiên cứu

     Nội dung 3: Mô phỏng phân bố các loài quý hiếm

     Nội dung 4: Điều tra và kiểm chứng bản đồ phân bố loài và độ giàu loài quý hiếm

     Nội dung 5: Xác định các điểm nóng các loài quý hiếm

     Nội dung 6: Đánh giá nhanh tiềm năng đa dạng sinh học các khu vực quan trọng ngoài hệ thống rừng đặc dụng

     Nội dung 7: Đề xuất kế hoạch bảo tồn các điểm nóng đa dạng sinh học

     Nội dung 8: Xây dựng cổng thông tin quản lý và sử dụng dữ liệu

     Nội dung 9: Công bố kết quả

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 1. Bộ CSDL về sinh khí hậu, địa hình, độ dốc, hướng sườn của khu vực nghiên cứu
 2. Bản đồ thảm phủ - rừng khu vực nghiên cứu
 3. Báo cáo tổng hợp tài liệu hiện trạng phân bố các loài động thực vật quý hiếm và bản đồ mô phỏng sơ bộ
 4. Báo cáo điều tra thực địa và bản đồ phân bố loài, độ giàu loài quan trọng sau hiệu chỉnh của khu vực (bản đồ ĐDSH)
 5. Báo cáo tiêu chí xác định và bản đồ điểm nóng các loài quan trọng cho bảo tồn của khu vực
 6. Báo cáo đánh giá tiềm năng đa dạng sinh học của các khu vực tiềm năng
 7. Báo cáo đề xuất kế hoạch bảo tồn ĐDSH cho khu vực
 8. WebGIS về đa dạng sinh học và cơ sở dữ liệu dạng WebGIS của vùng nghiên cứu
 9. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí SCI/SCI-E
 10. Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước

10

 Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2020)

11

 Kinh phí được phê duyệt:  5300 triệu đồng

Tổ chức cộng tác
 • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Hành động vì môi trường