NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

Đề tài Xây dựng bộ dữ liệu đa dạng sinh học huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

làm cơ sở quy hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang, tỉnh Quảng Nam”.

MS: VAST 04.08/16-17

      Ngày 29/12/2017, Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Xây dựng bộ dữ liệu đa dạng sinh học Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam làm cơ sở quy hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam” do TS. Vũ Ngọc Long làm chủ nhiệm.

      Các kết quả của đề tài đã khẳng định vùng nghiên cứu là một khu vực có tính đa dạng sinh học cao với 495 loài thực vật, 40 loài thú, 137 loài chim, 50 loài bò sát, 44 loài lưỡng cư và 120 loài côn trùng. Trong đó, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, Nghị định 32, Nghị định 160 và danh mục IUCN, đáp ứng các tiêu chí để thành lập Khu bảo tồn nhiên nhiên. Đặc biệt, nơi đây là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam còn tồn tại một quần thể Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H.H.Thomas) lớn, có giá trị bảo tồn cao.

       Kết quả của đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá Xuất sắc với tính khoa học cao, có giá trị thực tiễn, đạt yêu cầu theo đề cương, kết quả công bố vượt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, UBND Huyện Tây Giang cũng đánh giá rất cao những kết quả mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện và quyết định sẽ cấp thêm kinh phí để phát triển nghiên cứu này.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở ngày 29/12/2017

Nguyễn Đình Phúc – Phòng Sinh thái cảnh quan.

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...