Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Hợp phần 03 (Bảo tồn Đa dạng Sinh học) của Dự án “Quản lý bền vững Tài nguyên Thiên nhiên (SNRM)”, được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tổ chức hội thảo “Giám sát Đa dạng Sinh học ở Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang” vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia hội thảo có Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng - Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Phạm Vũ Thắng, Phó Giám đốc dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp - Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và Ông Hiro Miyazono, cố vấn trưởng Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên bền vững. Bên cạnh đó, tham gia hội thảo còn có các đại biểu/nhà nghiên cứu đến từ các sở ban ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng như Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, cùng các viện nghiên cứu, ban quản lý rừng phòng hộ và các trường đại học ở tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Ông Phạm S-Trưởng Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo, đánh giá các giá trị Đa dạng Sinh học Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang

Ông Hiro Miyazono phát biểu ý nghĩa và vai trò của hội thảo

Hội thảo có ba nội dung quan trọng đã được trình bày và thảo luận, bao gồm:

  • Một là: Báo cáo các kết quả điều tra về Đa dạng Sinh học về động thực vật và hiện trạng sử dụng đất ở các khu vực quan trọng trong Khu dự trữ Sinh quyển Langbiang do Viện sinh thái học Miền Nam - Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam thực hiện;
  • Hai là: Thảo luận phương pháp tiếp cận ổ sinh thái và chương trình Giám sát Đa dạng Sinh học ở Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang, trong đó có sự tham vấn của các chuyên gia Nhật Bản;
  • Ba là: Báo cáo và tham vấn các chỉ tiêu giám sát theo ổ sinh thái và các loài chỉ thị quan trọng cũng như các phương pháp và chương trình Giám sát Đa dạng Sinh học ở Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang.

TS. Lưu Hồng Trường-Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam chủ trì hội thảo,  trình bày các kết quả nghiên cứu chính về khu hệ thực vật trong khuôn khổ dự án và đề xuất bộ tiêu chí và phương pháp luận chương trình giám sát loài và Hệ sinh thái cho Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang.

Ông Lê Văn Hương - Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thảo luận chương trình Giám sát Đa dạng Sinh học ở hai cấp độ cho Khu Dữ trữ Sinh quyển: giám sát Hệ sinh thái và giám sát loài.

GS. Masakazu Kashio (JICA) trình bày tham luận phương pháp tiếp cận Ổ sinh thái và khả năng ứng dụng trong chương trình Điều tra, Giám sát Đa dạng Sinh học ở Khu Dự trữ Sinh quyển Langbiang.

Các đại biểu tham gia đã thảo luận sôi nổi về việc đề xuất/lựa chọn các tiêu chí xây dựng chương trình giám loài và Hệ sinh thái

Hội thảo trên là một trong những hoạt động quan trọng của dự án, nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn về hệ thống Giám sát Đa dạng Sinh học cho Khu dự trữ Sinh quyển Langbiang. Mặc khác, hội thảo cũng đưa ra những cơ hội hợp tác và thách thức nguồn lực hiện nay trong vấn đề Điều tra, Giám sát Đa dạng Sinh học tại các Khu Dự trữ Sinh quyển cũng như các khu bảo vệ khác ở Việt Nam. 

Lê Duy/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường