THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI KHCN THUỘC CÁC HƯỚNG KHCN ƯU TIÊN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2014

1

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh thái các loài thực vật xâm hại tại VQG Tràm Chim, U Minh Thượng, Mũi Cà Mau; và đề xuất các giải pháp kiểm soát và ngăn chặn.

(Thuộc hướng Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học)

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có): VAST04.05/14-15

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ                                    

 

Họ và tên: Lê Bửu Thạch                                Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tiến sĩ                                Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Trưởng phòng Sinh thái Cảnh quan

Điện thoại: 0977898308                                 Fax: 0838220052

E-mail: thach73@yahoo.com.au

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS. Lê Bửu Thạch

5. Lưu Ngọc Hiếu

2. ThS. Lê Thị Thu Hà

6. Lê Hoàng Long

3. TS. Lưu Hồng Trường

7. Sử Hữu Song

4. TS. Vũ Ngọc Long

 

7

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là ứng dụng các nghiên cứu về sinh thái, sinh lý  để phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa từ các loài thực vật xâm hại đến đa dạng sinh học tại 3 Vườn quốc gia (VQG) khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Ba VQG bao gồm VQG Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), VQG U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) và VQG Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), là các đại diện tiêu biểu của Đa dạng sinh học vùng ĐBSCL, với các hệ sinh thái đặc trưng trên đất phèn, đất than bùn và rừng ngập măn. Để đạt được mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể sau đây sẽ được nhắm tới:

  • Xác định loài thực vật xâm hại: Xác định các loài thực vật xâm hại, bao gồm cả những loài bản địa có nguy cơ trở thành loài xâm hại trong điều kiện môi trường thay đổi, và những loài thực vật ngoại lai.
  • Đánh giá mức độ đe dọa của từng loài dựa trên các đặc điểm sinh thái, sinh lý để đưa ra danh sách những loài cần ưu tiên xử lý, cũng như cơ sở khoa học để lập kế hoạch ứng phó.

Xây dựng kế hoạch ứng phó cho mỗi VQG, đồng thời nâng cao  nhận thức và năng lực của cán bộ VQG và cộng đồng sống xung quanh VQG nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch ứng phó với các loài thực vật xâm hại.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1. Đánh giá, nhận diện các loài thực vật xâm hại

Nội dung 2. Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái, sinh lý

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch ứng phó cho từng VQG

Nội dung 4. Xây dựng năng lực

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

1. Bộ tư liệu hoàn chỉnh về các loài có nguy cơ xâm hại tại 3 Vườn Quốc gia

2. Kế hoạch ứng phó cho 3 VQG

3. Bài báo quốc tế

4. Bộ sách “Hướng dẫn nhận diện các loài thực vật xâm hại tại các VQG vùng ĐBSCL”

10

Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ 2014 đến tháng 6/2016)

11

Kinh phí được phê duyệt:  600 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 2349/QĐ-VHL ngày 24 tháng 12 năm 2013

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...