Chi Siliquamomum Baillon (họ Zingiberaceae) hiện tại là một chi thực vật đặc hữu của Việt Nam.  Với loài đầu tiên là S. tonkinense được tác giả Baillon, Henri Ernest phát hiện và công bố trên tạp chí Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2 vào năm 1895. Mãi hơn 100 năm sau, vào năm 2010, loài thứ hai của chi – S. oreodoxa N.S.Lý & Škorničková  mới được phát hiện tại VQG Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Bốn năm sau đó, năm 2014, các nhà khoa học lại phát hiện và công bố loài thứ ba cho chi này tại tỉnh Kon Tum, loài được đặt tên là S. alcicorne Škorničková & H.Ð.Trần. Gần đây nhất, các nhà thực vật học tại Viện Sinh thái học Miền Nam đã công bố về sự hiện diện loài thứ tư thuộc chi này tại Việt Nam và cho cả thế giới tại VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai.

Loài thứ tư này được các tác giả đặt tên Siliquamomum phamhoangii Luu & H.Đ.Trần nhằm vinh danh GS. Phạm Hoàng Hộ (1929-2017) với những đóng góp to lớn của Thầy đối với nền khoa học thực vật tại Việt Nam.

Loài có thể nhận diện nhanh với một số đặc điểm sau: lá có cuống; các lá đài dính thành ống với phần đỉnh có 3 thùy; đỉnh môi hoa 3 thùy, có màu vàng nhạt ở vùng rìa phía ngoài.

Các đặc điểm mô tả chi tiết cũng như thông tin về loài được các tác giả công bố tại tạp chí Phytotaxa 314 (1) trang 135-139 vào ngày 21/07/2017. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.314.1.14

Một vài hình ảnh về loài S. phamhoangii:

 

 

Xuân Bách / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường