Hội thảo diễn ra hai ngày (13-14/06/2017) tại Khách sạn Hòa Bình, Hà Nội, với sự tham gia của 13 quốc gia châu Á và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo nhằm giới thiệu về GBIF, mở rộng các đầu mối thông tin trong GBIF cũng như tăng cường trao đổi, hợp tác về thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học. Các báo cáo đã cho thấy hiện trạng cơ sở dữ liệu của các quốc gia châu Á cùng các dự án liên quan và các vấn đề đang được đặt ra cần phải giải quyết.

Nhân dịp này, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã giới thiệu về Hệ thống thông tin đa dạng sinh học quốc gia (NBDS) đang được xây dựng và các định hướng phát triển trong tương lai.

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học là đơn vị đồng tổ chức hội thảo cùng với Ban thư ký của Hệ thống thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF) và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN.

Việc hợp tác với GBIF sẽ góp phần giúp Cục Bảo tồn đa dạng sinh học triển khai thực hiện điều 71 của Luật Đa dạng sinh học về quản lý, phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia.

Toàn cảnh hội thảo

TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn - Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, trình bày tại hội thảo.

Lưu Hồng Trường/SIE

 

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...