Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở khóa II nhiệm kỳ 2017-2022.

Về sự đại hội có sự tham gia của đại diện ban chấp hành công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Viện Sinh Thái học Miền Nam.

Trong đại hội chủ tịch công đoàn cơ sở Bà Lê Thị Thu Hà đã báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, trong đại hội còn có sự góp ý chân thành của đại diện ban chấp hành công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Lãnh đạo Viện Sinh thái học Miền Nam

Đại hội công đoàn cơ sở Viện Sinh thái học Miền Nam đã kết thúc thành công và tốt đẹp với Ban chấp hành công đoàn mới gồm 3 đồng chí:

  1. Bà Lê Thị Thu Hà
  2. Bà Hoàng Thị Nhung
  3. Ông Huỳnh Quang Thiện.

Một số hình ảnh của Đại hội công đoàn cấp cơ sở:

Hình 1: Đại biểu tham dự đại hội công đoàn cơ sở

Hình 2: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

Hình 3: Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn mới

Hình 4: Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới

Thế Văn/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới