Thông thường, các nhà thực vật học thường được đào tạo chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâu năm để định tên một loài thực vật. Trong khi đó, đặc điểm chuyên biệt cho một loài, một nhóm loài, và đủ ổn định, có thể được sử dụng để định tên thực vật rất dễ dàng. Trong quyển sách này, các tác giả đã tổng hợp được 119 đặc điểm chuyên biệt mà họ đã sử dụng trong quá trình định tên thực vật, như là một công cụ bổ sung để định tên các loài có hạt của hệ thực vật vùng Malesian. Các đặc điểm bao gồm từ dạng sống và các đặc điểm dinh dưỡng như là thân, nhánh, lá cũng như các đặc điểm sinh sản như phát hoa, hoa, trái và hạt. Hệ thống phân loại trong sách được sử dụng theo hệ thống APGIII.

Quyển sách này thực sự rất có ích cho các bạn sinh viên, các nhà lâm nghiệp, nhà thực vật học và những người quan tâm đến việc định tên khoa học của một loài thực vật.

Các đặc điểm trong quyển sách này áp dụng cho hệ thực vật vùng Malesian. Tuy nhiên, ở Việt Nam, với hệ thực vật tương đương với hệ thực vật Malesian, quyển sách này hoàn toàn có thể được áp dụng phần nào để có thể định tên thực vật, có thể định đến cấp Họ và Chi. Các đặc điểm này được mô tả dựa trên các tiêu bản, và rất dễ nhận thấy ở cây tươi; một số đặc điểm dựa vào các ghi chú trên tiêu bản. Hầu hết các đặc điểm đều có hình ảnh minh họa.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Max M. J. van Balgooy, Yee Wen Low, Khoon Meng Wong, xuất bản vào tháng 10/2015.

Nhà xuất bản: Natural History Publications (Borneo) 

Tổng số trang: 278

ISBN-10: 9838121592

ISBN-13: 978-9838121590

Các bạn đọc quan tâm có thể đặt mua sách tại Amazon (https://goo.gl/OcRKtg).

Trần Hữu Đăng/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường