Đây là một công cụ trực tuyến, vừa được xây dựng với mục đích cho phép mọi người chia sẻ và xác định hạt phấn của mình. Đồng thời sẽ tạo ra một thư viện tham khảo mở, miễn phí truy cập và sử dụng. Đường dẫn chính thức của dự án tại địa chỉ  https://globalpollenproject.org (Hình 1).

Hình 1: Giao diện trang chủ của công cụ hỗ trợ nhận diện phấn hoa trực tuyến

Công cụ trực tuyến này như là một cơ sở dữ liệu mở nhằm hệ thống lại dữ liệu về phấn hoa toàn cầu, nơi mà nội dung và tính chuyên môn được đóng góp đông đảo từ khắp nơi trên thế giới. Công cụ này cho phép:

     1. Chia sẻ và xác định các hạt phấn chưa biết;

     2. Chia sẻ và số hóa các bộ sưu tập tài liệu tham khảo hiện tại về phấn hoa;

     3. Sử dụng bộ cơ sở dữ liệu miễn phí về hình ảnh phấn hoa và siêu dữ liệu này trong nghiên cứu khoa học và giáo dục. Công cụ này kết nối với các dịch cơ sở dữ liệu khác như GBIF, The Plant List và Neotoma Palaeoecology để cung cấp các thông tin, hình ảnh, mô tả về thực vật tương ứng (Hình 2).

 

Hình 2: Ví dụ về trang thông tin về 1 họ thực vật trong cơ sở dữ liệu hiện tại

Hiện tại đã có thông tin cho hơn 1500 loài trong bộ dữ liệu. Các thông tin này được thu thập từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Khi bộ sưu tập này phát triển, hy vọng việc nhận dạng phấn hoa dễ dàng hơn, đóng góp cho nghiên cứu mới về hình thái phấn hoa và các đặc tính khác. Đặc biệt khi liên kết với các cơ sở dữ liệu cổ sinh vật khác, chẳng hạn như Neotoma.

Bài báo công bố về công cụ này được công bố vào ngày 20/03/2017 trên tạp chí Methods in Ecology and Evolution bởi Andrew C. Martin và William J. Harvey. Bài báo được truy cập miễn phí tại : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210X.12752/full

Xuân Bách/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường