• Thứ hai, Tháng ba 20, 2017

Chúng ta ai cũng đều đã từng nghe nói về tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam và hẳn cũng từng tự hỏi khu vực nào của Việt Nam có sự đa dạng sinh học cao nhất. Nhiều nhà nghiên cứu về đa dạng sinh học đều thể hiện mối quan tâm đến dãy núi Trường Sơn của Việt Nam và đánh giá đây là một trong những vùng quan trọng nhất về đa dạng sinh học không chỉ của Việt Nam và của cả thế giới.

Về động vật, Việt Nam hiện biết có khoảng 310 loài thú và số loài thú mới được giới khoa học mô tả cho thế giới biết ngày một nhiều. Trên cơ sở dữ liệu về vùng phân bố từ Liên minh bảo tồn thế giới (International Union for Nature Conservation – IUCN), Việt Nam có 279 loài thú được đánh giá và xác định vùng phân bố. Có rất nhiều loài chưa có đủ dữ liệu để đánh giá nên số lượng loài được IUCN đánh giá không phản ánh đúng về số lượng loài thú có hiện diện ở Việt Nam.

Từ dữ liệu về phân bố của 279 loài thú ở Việt Nam, một nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ phân bố số lượng loài thú trên một đơn vị diện tích (bán kính 5,5km x 5,5km) để đánh giá xem khu vực nào của Việt Nam tập trung nhiều loài thú nhất.

Kết quả thực sự đã phản ánh được rằng vùng núi Trường Sơn và vùng núi Tây Bắc là những nơi có sự đa dạng cao nhất với ước tính đạt 160 loài trên một khu vực khoảng 5,5km x 5,5km hay 30,25km2 hay 3.025 ha (Hình).

Tuy nhiên, một vùng nào đó có tính đa dạng cao thì không nghĩa là vùng đó sẽ có giá trị bảo tồn cao. Bởi giá trị bảo tồn còn phụ thuộc vào tính đặc hữu về loài và các loài quan trọng, quý hiếm cho bảo tồn mà vùng đó lưu giữ.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới