Text Box:  Tháng 2/2017, Viện Sinh thái học Miền Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Archetype Việt Nam thực hiện các nghiên cứu về sinh thái và môi trường cho vùng Châu thổ phía Nam của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng diện tích vùng châu thổ được quy hoạch là 150 ha.

Mục tiêu của dự án nhằm:

- Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học vùng Châu thổ phía  Nam –Khu Đô thị Thủ Thiêm; và

- Phân tích, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các phương án quy hoạch - thiết kế cảnh quan lên hệ sinh thái trong khu vực và đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực.

Các đợt khảo sát sẽ được tiến hành trong Tháng 3-Tháng 4/2017.

Một số hình ảnh của cuộc khảo sát:

Hình 1: Nhóm tư vấn khảo sát thực địa

Hình 2: Khảo sát các sinh cảnh bằng canô dọc theo sông Sài Gòn

Một số ghi nhận sơ bộ các kiểu sinh cảnh tại khu khảo sát

Hình 3: Thảm thực vật ven sông tại khu vực khảo sát

Hình 4: Sinh cảnh ven rạch tại khu khảo sát

Hình 5: Trảng cỏ đât ngập nước trong khu vực khảo sát

Hình 6: Màng xanh khá tự nhiên còn sót lại

Hình 7: Sinh cảnh bị xáo trộn bởi các loài thực vật ngoại lai

Thế Văn/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới