Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viên Sinh Thái thái học Miền Nam và Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nhằm thực hiện dự Dự án “ Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại ở tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát”.”,
Ttừ ngày 06.03/3 đến ngày 08.03./3/2017 nhóm khảo sát của Viện Sinh Thái thái học Miền Nam do TS. Lê Bửu Thạch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo của của Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát để triển khai giai đoạn 2 của dự án .  
Mục tiêu của giai đoạn này là giám sát và diệt trừ để ngăn chặn việc mở rộng diện tích phân bố của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại đang diện hiện diện tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.
Các loài sinh vật ngoại lai được giám sát và tiêu diệt chủ yếu là các loài có trong Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNTPTNT và các loài có khác có nguy cơ xâm lấn cao.

Một số hình ảnh các loài sinh vật ngoại lai được ghi nhận tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát:

Hình 1: Mai dương Mimosa pigra tại VQG Lò Gò - Xa Mát (Nguồn: SIE)

Hình 2: Trinh nữ mốc Mimosa diplotricha tại VQG Lò gò - Xa Mát (Nguồn: SIE)

Hình 3: Cỏ lào Chromolaena odoratum dọc theo các đường mòn ở VQG LGXM (Nguồn: SIE)

 

Hình 4: Cá lau kiếng Hypostomus punctatus taị sông Vàm cỏ (Nguồn: SIE)

Hình 5: Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata dọc kênh Tà Xia (Nguồn: SIE)

Một số hình ảnh của chuyến thức địa:

Hình 6: Các thành viên nhóm khảo sát (Nguồn: SIE)

Hình 7: Trảng cỏ tự nhiên tại VQG LGXM (Nguồn: SIE)

Thế Văn/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường