BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂM 2015

VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM

1. Báo cáo tổng hợp (thống kê từ 01/12/2014 đến 30/11/2015)

 

STT

Nội dung

Số lượng

I

Bài báo quốc tế

11

1

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI

4

2

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E

4

3

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN

3

II

Bài báo quốc gia

3

1

Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN, không thuộc danh mục Scopus

3

 

2. Công bố khoa học

 

STT

Tên bài báo khoa học

Tên  tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế

1. Tạp chí thuộc danh sách SCI

1

Billolivia Kyi (Gesneriaceae), a new species from Vietnam

Hong Truong Luu, Huu Nhan Pham, Gioi Tran, Thi Thuy Dung Ngo, Nhat Lam Dinh & That Minh Ton

Annales Botanici Fennici
ISSN: 0003-3847

52

 

362-364

2015

2

Camellia sonthaiensis (Theaceae), a new species from Vietnam

Hong Truong Luu, Van Dung Luong, Quoc Dat Nguyen, Tran Quoc Trung Nguyen

Annales Botanici Fennici
ISSN: 0003-3847

52

 

289-295

2015

3

Insight into photocatalytic degradation of dissolved organic matter in UVA/TiO2 systems revealed by fluorescence EEM-PARAFAC

Diep Dinh Phong, Jin Hur

Water Research
ISSN: 0043-1354

87

 

119-126

2015

4

Aristolochia cochinchinensis (Aristolochiacae), a new species from Southern Vietnam. 

Truong Van Do, Dat Quoc Nguyen, Trung Quoc Tran Nguyen, Stefan Wanker & Christoph Neinhuis.

Annales Botanici Fennici
ISSN: 0003-3847

52

 

 268-273

2015

2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded

1

New species and records of grammitid ferns (Polypodiaceae) for Vietnam

Barbara Parris, Cheng Wei Chen, Tian Chuan Hsu, Thi Ngan Lu, Quoc Dat Nguyen
 &
Hong Truong Luu

PHYTOTAXA
ISSN: 1179-3155

226

1

039-050

2015

2

Billolivia tichii (Gesneriaceae), a new species from Vietnam

Vũ Ngọc Long, Phạm Hữu Nhân, Nguyễn Thế Văn & Lưu Hồng Trường

PHYTOTAXA
ISSN: 1179-3155

219

2

190-194

2015

3

Polyspora gioii (Theaceae), a new species from Vietnam.

Lưu, H.T., Nguyễn T.T. & Trần, H.

PHYTOTAXA
ISSN: 1179-3155

219

3

296-300

2015

4

Decadal oscillation of autumn precipitation in Central Vietnam
modulated by the East Pacific–North Pacific (EP–NP) teleconnection

R Li1, S-Y Wang, R R Gillies, B M Buckley, L H Truong and C Cho

Environmental Research Letters
ISSN: 1748-9326

10

024008

 

2015

3. Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã chuẩn ISSN

1

Additional new and noteworthy moss (Bryophyta) records from Vietnam and Laos

Boon-Chuan Ho, Thien-Tam Luong, Benito C. Tan & Nhat-Lam Dinh

BRYOPHYTE
ISSN: 2381-9677

37

1

001-011

2015

2

New records expand the ranges of Christisonia siamensis and Christisonia scortechinii, the latter species being new to Thailand

Parnell, J.A.N., Strijk, J.S., Maknoi, C., Luu, H.T., Pooma, R., Sirimongkol, S., Rueangruea, S., Tichai, T. & Ritphet, N.

Thai Forest Bulletin (Bot.)
ISSN: 0495-3843

42

 

016-023

2014

3

Newmania sessilanthera (Zingiberaceae): a new species from Vietnam.

Lưu, H.T., Leong-Škorničková, J., Nguyễn, L.X.B., Đỗ, C.T. & Hoàng, T.T.

Gardens’ Bulletin Singapore
ISSN: 2382-5812

67

2

351-355

2015

II. Bài báo trên tạp chí quốc gia

1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN không thuộc danh mục Scopus

1

Changes in the autumn precipitation and tropical cyclone activity over Central Vietnam and its East Sea.

Wang, S.-Y. S., Promchote, P., Luu, H.T., Buckley, B., Li, R., Gillies, R., Nguyen, T. Q. T., Guan, B. Ton, T.M.

Vietnam Journal of Earth Sciences
ISSN: 0866-7187

36

 

489-496

2014

2

Homalonema cochinchinensis (họ Araceae): thử nghiệm marker phân tử để định loại loài và phân tích một số thành phần hóa học.

2. Văn Hồng Thiện, Nguyễn Phi Ngà, Lưu Hồng Trường

Tạp chí Công nghệ sinh học

13

4A

1329-1334

2014

3

Nghiên cứu thành phần thức ăn của Voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini Milne-Edwards, 1876) tại khu vực núi đá vôi huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Lê Hồng Thía, Hoàng Minh Đức và Herbert Cover

Tạp chí Công nghệ sinh học

14

4A

1185-1192

2015

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường