Sơn Trà là tên gọi cho bán đảo duy nhất và cũng là xanh nhất nơi nơi đô thị ven biển của Thành phố Đà Nẵng và cũng là tên gọi của Khu bảo tồn Thiên nhiên được thành lập năm 1997. Đa dạng sinh học của Khu bảo tồn sớm được biết với 287 loài động vật có xương sống, 113 loài động vật không xương sống hiện diện trong 04 thảm thực vật chính với 985 loài thực vật. Khu bảo tồn cũng là nơi sinh sống của loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), một loài linh trưởng đẹp và quý hiếm của Việt Nam cũng như thế giới. Không chỉ vậy, Khu bảo tồn còn có giá trị to lớn về san hô và thảm cỏ biển với 104,6 ha rạn san hô với 179 loài, 26,2 ha thảm rong biển với 72 loài và 10 ha thảm cỏ biển với 3 loài. Hệ động vật biển khác cũng khá phong phú với 162 loài cá rạn san hô, 81 loài sinh vật đáy. Tuy vậy, tất cả giá trị của Khu bảo tồn đang bị đe dọa bởi hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; sự xâm lấn của các loài ngoại lai.

Hình: Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Ảnh Google Earth)

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về bảo tồn đa dạng sinh học, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, cân bằng phát triển kinh tế với bảo vệ, gìn giữ môi trường tự nhiên, Viện sinh thái học Miền Nam đã và đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”. Đề tài sẽ được thực hiện trong 03 năm từ năm 2015 đến năm 2018 với mục tiêu:

Mục tiêu chung

-  Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái

-  Xác định được các giải pháp khoa học và công nghệ mang tính khả thi cao để phục hồi các hệ sinh thái: san hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn một số đối tượng trên cạn.

Mục tiêu cụ thể

-   Đánh giá một cách hệ thống đa dạng các hệ sinh thái và phần lớn các nhóm loài động thực vật trên cạn và dưới biển.

-   Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học làm nền tảng cho các hoạt động quản lý bảo tồn.

-   Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý rạn san hô trên diện tích 2.000m2.

-   Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý thảm cỏ biển  trên diện tích 2.000m2.

-   Tập huấn cho 15 ngư dân và nhân viên của doanh nghiệp và cơ quan liên quan nắm vững các phương pháp và kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển.

-   Xây dựng được qui chế quản lý các mô hình phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và duy trì bền vững cho mục đích bảo tồn và sử dụng hợp lý.

-   Xây dựng mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ở những khu vực đang bị suy thoái, quy mô 02 ha.

-   Xây dựng mô hình phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài chà vá chân nâu chân nâu quy mô 1 ha.

-   Chuyển giao kỹ thuật phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và phục hồi rừng cho địa phương.

Tóm tắt của đề tài có thể được download tại đây.

Văn Bằng

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã