Ngày 01/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Hợp đồng giao cho Viện Sinh thái học Miền Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện Đề tài Độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang”. Đề tài sẽ được thực hiện trong vòng 36 tháng (từ 2015-2018).

Ngoài Viện Sinh Sinh thái học Miền Nam (Cơ quan chủ trì), Đề tài có sự tham gia của Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh); Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà và Bảo Tàng Tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất cơ chế kết hợp hài hòa giữa cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu Dự trữ Sinh quyển (KDTSQ) Lang Biang phục vụ phát triển bền vững.

Các mục tiêu cụ thể gồm có:

      - Xác định các đặc trưng, giá trị, thực trạng bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại KDTSQ Lang Biang;

      - Xác định những bất cập của các cơ chế kết hợp bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại KDTSQ Lang Biang;

      - Xây dựng cơ chế kết hợp bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa; và

      - Đề xuất được một số giải pháp về cơ chế kết hợp và thử nghiệm các cơ chế này.

Trong khuôn khổ các nội dung của Đề tài, ngày 25/12/2015 Viện Sinh thái học Miền Nam và VQG Bidoup-Núi Bà đã tổ chức thành công Hội thảo Khởi động nhằm giới thiệu Mục tiêu, Phương pháp và các Kế hoạch thực hiện Đề tài. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về sinh thái và văn hóa đồng thời cũng ghi nhận sự ủng hộ và nhất trí cao của UBND Tỉnh Lâm Đồng cũng như của các Sở, Ban ngành, các địa phương trong KDTSQ cho các nội dung, phương pháp và kế hoạch thực hiện đề tài.

TS. Vũ Ngọc Long – Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam giới thiệu Đề tài

 

TS. Phạm S – PCT UBND Tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

 

Trong Tháng 1 và Tháng 2/2016, các đơn vị tham gia thực hiện đề tài đã tiến hành các đợt khảo sát tiền trạm, thu thập và tổng hợp các tài liệu về hiện trạng cảnh quan-đa dạng sinh học KDTSQ Lang Biang, khảo sát hiện trạng không gian văn hóa, đặc điểm sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hóa của các tộc người,…

Khảo sát điều kiện sống của người dân tộc thiểu số tại Xã Đạ Nhim, H. Lạc Dương

 

Phỏng vấn cộng đồng tại Xã Đạ Nhim, H. Lạc Dương

Dự kiến Tháng 3 đến Tháng 6/2016, Đề tài sẽ hoàn thành các đợt khảo sát, đánh giá đặc điểm hiện trạng, sau đó sẽ tiến hành kiểm kê và bổ sung các thông tin còn thiếu để xây dựng các báo cáo về Hiện trạng cảnh quan đa dạng sinh học cũng như các báo cáo về Hiện trạng bảo tồn không gian văn hoá của các tộc người trong mối quan hệ với bảo tồn đa dạng sinh học ở khu DTSQ Lang Biang.

Người tổng hợp: Nguyễn Thế Văn-Lê Thị Thu Hà

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới