Ngày 01 tháng 3 năm 2016, Viện Sinh thái học Miền Nam đã phối hợp với Viện Hải Dương học Nha Trang, Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Trung tâm Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tổ chức Hội thảo giới thiệu về đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng” tại Thành phố Đà Nẵng.

Mục đích của hội thảo nhằm giới thiệu đến các cơ quan, ban ngành liên quan tại Thành phố Đà Nẵng về mục tiêu, các hoạt động và kết quả dự kiến sẽ chuyển giao cho địa phương của đề tài và đồng thời tham vấn các ban ngành có liên quan đối với quá trình thực hiện đề tài nhằm đạt được kết quả như mong đợi.

Hội thảo có sự góp mặt của Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức và Thạc sĩ Trần Văn Bằng đến từ Viện Sinh thái học Miền Nam cùng 18 Đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Tp. Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và 03 đơn vị phối hợp là Viện Hải Dương học, Trung tâm bảo tồn nước Việt Xanh và Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Phần đông đại biểu đến hội thảo đều nhiệt tình ủng hộ đề tài và mong muốn được góp sức nhằm thực hiện tốt đề tài.

Hình 1: Tiến sĩ Hoàng Minh Đức khai mạc hội thảo

 

Hình 2: Tiến sĩ Vũ Ngọc Long trình bày mối quan tâm về Bán đảo Sơn Trà trong bối cảnh hiện nay.

Bài và ảnh: Hoàng Thị Nhung và Trần Văn Bằng/SIE

 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã