I.Dự án:

Dự án Bảo tồn thiên nhiên và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững của rừng quốc gia Việt Nam tuyển dụng các vị trí sau:

II.Chi tiết của dự án:

Góp phần làm giảm thiểu áp lực lên VQG Phong Nha – Kẽ Bàng và cải thiện nguồn sinh kế hợp pháp cho nhóm cộng đồng sống tại vùng đệm của VQG

       III. Vị trí tuyển dụng

- Trợ lý trong nước cho Trưởng tư vấn kỹ thuật (National Assistant to Chief Technical Advisor)

- Chuyên gia quản lý rừng cộng đồng trong nước (National Community Forest Management Specialist)

- Chuyên gia phục hồi rừng trong nước (National Reforestation Specialist)

IV.Bằng cấp và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học các ngành về quản lý tài nguyên, quản lý thương mại hoặc các ngành có liên quan.

Sữ dụng tiếng Anh và Tiếng Việt lưu loát.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm cho các dự án có liên quan.

Quản lý dự án, viết báo cáo, quản lý tài chính, truyền thông tốt, các kỹ năng về xã hội

V.Hạn nộp hồ sơ và thông tin liên lạc

Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2014

Gửi mail về địa chỉ: lanjanet.krause@vietnam.ahk.de

Thông tin chi tiết Download tại đây 

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...