Tham dự chương trình có ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Phan Văn Mãi, Bí thứ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về phía UNBD tỉnh Bắc Kạn, có ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn, ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng với đại diện các Bộ, các sở, ban, ngành, các tổ chức quốc tế và đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông trung ương và địa phương.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Giải thưởng Môi trường Việt Nam được tổ chức xét chọn 02 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Thông tư số 13/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong cả nước. 

Cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại Lễ trao tặng

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại Lễ trao tặng rằng để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Giải thường Môi trường là nguồn động viên, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và mong muốn Giải thưởng được tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền nhận thức bảo vệ môi trường tới toàn cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến trao tặng Giải thưởng Môi trường năm 2011.

Giải thưởng năm nay đã tiếp nhận được 150 Hồ sơ hợp lệ của 36 tỉnh thành phố, 17 Bộ, ngành đoàn thể gửi tham gia xét tặng Giải thưởng.

Tại buổi lễ, 35 tổ chức, cộng đồng và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2011 

Tải Danh sách các tổ chức, cá nhân và cộng đồng được Giải thưởng tại đây./.

Kim Sơn/ Theo website của Bộ Tài nguyên Môi trường

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới