Các nghiên cứu trước đây của Viện Sinh học Nhiệt đới (2000 và 2006) cũng như của Birdlife International (2000) ghi nhận tạm thời loài chà vá chân đen ở VQG Lò Gò - Xa Mát dựa vào các thông tin phòng vấn và một cá thể non được nuôi nhốt tại địa phương.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2010, trong khi tuần tra khu vực suối Đa Ha, các cán bộ VQG Lò Gò - Xa Mát đã quan sát được một bầy Chà vá chân đen khoảng từ 10 đến 12 cá thể. Hai bức ảnh chụp tại hiện trường xác minh báo cáo của cán bộ VQG. Với kết quả này, loài chà vá chân đen chính thức ghi nhận tại VQG Lò Gò - Xa Mát. Cùng với sự hiện diện của Sếu đầu đỏ, VQG Lò Gò - Xa Mát thực sự là một địa điểm quan trọng cần được bảo tồn và nghiên cứu đúng mức.

Chà vá chân đen trên cây Dầu

Ảnh: VQG Lò Gò - Xa Mát

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường